phone: 09121813017 samasanat@ymail.com

گروه صنعتی صاما

دستگاه حکاکی پرتابل

از این دستگاه می توان برای حکاکی به صورت قابل حمل و یا پرتابل استفاده نمود.

برای ارتباط با ما می توانید از یکی از راه های زیر استفاده کنید.