phone: 09121813017 samasanat@ymail.com

گروه صنعتی صاما

دستگاه حکاکی روی کپسول

از این دستگاه برای حکاکی روی کپسول استفاده می شود.

 

برای ارتباط با ما می توانید از یکی از راه های زیر استفاده کنید.